DEW Videos / Дю Видеоклипове – употреба продуктите на Дю и повторно напълване

PH съвместим с Kожата

DEW Air/ Дю Eър антибактериален спрей за помещение

Повторно напълване на Дю Eър антибактериален спрей

DEW Foam 1 – Дю нежна почистваща пяна за ръце и тяло

DEW Foam 2 – Дю нежна почистваща пяна за ръце и тяло

DEW Foam 3 – Дю нежна почистваща пяна за ръце и тяло

Повторно напълване на Дю нежна почистваща пяна

DEW Superclean – Дю почистваща течност и обезмаслител

DEW Superclean 2 – Дю почистваща течност и обезмаслител

DEW Superclean 3 – Дю почистваща течност и обезмаслител

Дю пълнител за течност, обезмаслител и пяна за ръце и тяло

DEW Hand sanitiser 1 – Дю антибактериален спрей за ръце

DEW Hand sanitiser 2 – Дю антибактериален спрей за ръце

DEW Hand sanitiser – Повторно напълване 500ml

DEW Hand sanitiser – Повторно напълване 65ml

DEW Disinfect 1 – Дю почистваща антибактериална течност

DEW Disinfect 2 – Дю почистваща антибактериална течност

DEW Desinfect Refill/ Дю пълнител за антибактериален спрей за ръце, почистваща течност и спрей за помещение, 5 l.

Съответствие с регулаторните изисквания

Продуктите на „Дю” не са опасни за здравето, следователно не е необходимо използването на предпазни средства или прилагане на наредби за контрол на опасни за здравето вещества.

Всички продукти за дезинфекция на „Дю” са успешно изпитани съгласно протоколите на стандарта BG EN ( европейски стандарт ).

С цел изпълняване на изискванията за регистрация по британския и европейския регламент за биоциди. Връзка: https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation ) ЕС 528 / 2012 „Дю” е вписана под чл. 95 от регламента за продуктови типове от 1 до 5.

BS EN 1499 – Химически дезинфектанти и антисептици: хигиенизатор за измиване на ръце.

BS EN 1500 – Химически дезинфектанти и антисептици: хигиенизатор за намазване на ръце.

BS EN 1650 – Количествено изпитване на суспензия за оценка на фунгицидна или дрождецидна активност на химически дезинфектанти и антисептици използвани за хранителни, индустриални, битови и институционални нужди.

BS EN 13623 – Количествено изпитване на суспензия за оценка на бактерицидна активност срещу легионела.

BS EN 13697 – Количествено повърхностно изпитване за оценка на бактерицидна или фунгицидна активност.

BS EN 14476 – Химически дезинфектанти и антисептици: количествено изпитване на суспензия за оценка на вирусоцидна активност в медицинска среда в допълнение, „ Екоанолитис ” избраха да допълнят тези задължителни изпитвания с:

BS EN 901 – Европейски стандарт за веществата, използвани за дезинфекция на питейна вода.

BS EN 1276 – Химически дезинфектанти тествани за бактерицидна активност.